xoves, 13 de outubro de 2016

Literatura galega do século XX                                 Membros do SEMINARIO DE ESTUDOS GALEGOS

 O programa do Seminario fíxase os seguintes obxectivos:
"o estudo de todas as manifestacións da cultura galega, tendendo á formación dos investigadores e á divulgación do resultado dos traballos".
 Alexandre Bóveda foi nomeado socio aitivo o 20 de outono do 1928, Sant-Iago, 28 de outono de 1931.
 O SEG estaba estruturado en doce seccións e utilizaba como método de traballo os equipos interdisciplinarios e aínda que non todos os traballos feitos estiveran en galego, é certo que foi o SEG quen por primeira vez utilizou a lingua galega de xeito significativo para facer traballo científico. As doce seccións e os presidentes das mesmas son as seguintes:
 Sección de Filoloxía, coordinador Armando Cotarelo Valledor
 Sección de Arte e Letras, coordinador Alfonso Daniel Rodríguez Castelao
 Sección de Etnografía, coordinador Vicente Risco
Sección de Historia, coordinador Cabeza de León, presidente do Seminario de 1925 a 1934
Sección de Prehistoria, coordinador Florentino López Cuevillas
Sección de Xeografía, coordinador Otero Pedrayo
Sección de Historia da Arte, coordinador Xesús Carro
Sección de Historia da Literatura, coordinador Xosé Filgueira Valverde
Sección de Pedagoxía, coordinador Manuel Díaz Rozas
Sección de Ciencias Aplicadas, coordinador Manuel Gómez Román
Sección de Ciencias Naturais, coordinador Luis Iglesias
Sección de Ciencias Sociais, Xurídicas e Económicas; coordinador Lois Tobío Fernández

Ningún comentario:

Publicar un comentario